×
Danh mục
1 HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP TRÊN WEBSITE
Phụ huynh cần phải đăng nhập để sử dụng các chức năng khác của phần mềm. Thông tin tài khoản sẽ được nhà trường cung cấp bao gồm Tên đăng nhập và Mật khẩu. 
Bước 1 : Truy cập trang web theo đường link http://solienlacdientu.hanoi.gov.vn
Bước 2 : Nhập Tên đăng nhập (mã học sinh)  và Mật khẩu
Bước 3 : Nhấn nút 
2 HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP TRÊN MOBILE
 Trên thiết bị di động, mở ứng dụng . Giao diện hiển thị như hình bên:
Bước 1 : Nhập Mã số học sinh và Mật khẩu (Nhà trường cấp)
Bước 2 : Nhấn  để đăng nhập