×
Danh mục
1 HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP NHIỀU TÀI KHOẢN TRÊN MOBILE
Nhằm hỗ trợ các phụ huynh có thể đăng nhập nhiều tài khoản trên 1 điện thoại mà không cần phải đăng nhập nhiều lần. Các bước thực hiên đăng nhập nhiều tài khoản trên thiết bị di động như sau:
Bước 1: Mở ứng dụng Pino đã đăng nhập. Nhấn biểu tượng danh mục góc trên bên trái màn hình ứng dụng và chọn "Quản lý tài khoản".
Bước 2: Tại màn hình quản lý tài khoản sẽ xuất hiện các tài khoản đã đăng nhập, phụ huynh có thể bấm chọn tài khoản đó để truy cập luôn mà không cần nhập lại tài khoản và mật khẩu. Nếu phụ huynh muốn đăng nhập thêm 1 tài khoản khác, phụ huynh chọn "Đăng nhập bằng tài khoản khác"
Bước 3: Khi phụ huynh chọn "đăng nhập bằng tài khoản khác", phụ huynh nhập tài khoản và mật khẩu mà phụ huynh mong muốn.
Bước 4: Khi phụ huynh muốn xóa hoàn toàn 1 tài khoản khỏi máy (đăng nhập một máy khác), phụ huynh chọn "x" để xóa tài khoản đó.