×
Danh mục
1. HƯỚNG DẪN GÓP Ý VỚI NHÀ PHÁT TRIỂN TRÊN WEBSITE
Phụ huynh có thể góp ý với nhà phát triển những chức năng muốn nhà phát triển bổ sung hoặc sửa đổi thông qua Ứng dụng Sổ liên lạc điện tử.  Để góp ý, sau khi đăng nhập vào ứng dụng, phụ huynh thực hiện các bước sau:
Bước 1 : Truy cập vào mục “góp ý” “với nhà phát triển” trong phần danh mục bên trái website.
Bước 2 : Phụ huynh nhập tiêu đề, chọn loại, điền nội dung góp ý rồi kích  để gửi
2HƯỚNG DẪN GÓP Ý VỚI NHÀ PHÁT TRIỂN TRÊN MOBILE
Phụ huynh có thể góp ý với nhà phát triển những chức năng muốn nhà phát triển bổ sung hoặc sửa đổi thông qua Ứng dụng PINO. Để góp ý, sau khi đăng nhập vào ứng dụng, phụ huynh thực hiện các bước sau:
Bước 1 : Nhấn biểu tượng danh mục góc trên bên trái màn hình ứng dụng và chọn mục Góp ý nhà phát triển. Giao diện sẽ hiện thị như hình bên dưới:
 
 
Bước 2 : Phụ huynh nhập tiêu đề, chọn loại, điền nội dung góp ý rồi kích để gửi góp ý.