×
Danh mục
1  HƯỚNG DẪN GÓP Ý VỚI NHÀ TRƯỜNG TRÊN WEBSITE
Phụ huynh có thể góp ý với nhà trường thông qua Ứng dụng Sổ liên lạc điện tử. Để góp ý, sau khi đăng nhập vào ứng dụng, phụ huynh thực hiện các bước sau:
Bước 1: Truy cập vào mục “góp ý” “với nhà trường” trong phần danh mục bên trái website.
Bước 2 : Nhấn   để thêm góp ý mới dành cho nhà trường.
Bước 3 : Nhập tiêu đề và nội dung mà phụ huynh muốn góp ý với nhà trường.
Bước 4: Nhấn  để gửi góp ý.
Bước 5: Sau khi gửi góp ý, góp ý sẽ được gửi đến nhà trường và hiển thị trên danh sách góp ý của phụ huynh.
Bước 6: Phụ huynh kích vào góp ý đó và nhập nội dung muốn trao đổi rồi kích
 
2 HƯỚNG DẪN GÓP Ý VỚI NHÀ TRƯỜNG TRÊN MOBILE
Phụ huynh có thể góp ý với nhà trường thông qua ứng dụng PINO. Để góp ý, sau khi đăng nhập vào ứng dụng, phụ huynh thực hiện các bước sau:
Bước 1 : Nhấn biểu tượng danh mục   góc trên bên trái màn hình ứng dụng và chọn mục Góp ý nhà trường. Giao diện sẽ hiện thị như hình bên dưới:
 
Bước 2 : Nhấn  để thêm góp ý mới dành cho nhà trường.
Bước 3 : Nhập tiêu đề và nội dung mà phụ huynh muốn góp ý với nhà trường.
Bước 4: Nhấn  để gửi góp ý.
Bước 5: Sau khi gửi góp ý, góp ý sẽ được gửi đến nhà trường và hiển thị trên danh sách góp ý của phụ huynh.
Bước 6: Phụ huynh kích vào góp ý đó và chọn     để trao đổi thêm với nhà trường.
    Bước 7: Phụ huynh nhập nội dung trao đổi rồi kích  để gửi trao đổi.