×
Danh mục
1      HƯỚNG DẪN NGHỈ PHÉP HỌC SINH TRÊN WEBSITE
1.1 Đăng ký nghỉ học
Phụ huynh có thể đăng ký nghỉ học cho con em mình thông qua Sổ liên lạc điện tử.  Để đăng ký nghỉ học, sau khi đăng nhập vào trang web, phụ huynh thực hiện các bước sau:
Bước 1: Truy cập vào mục “Đăng ký nghỉ học” trong phần Nghỉ phép ở danh mục bên trái trang web
Bước 2: Nhập các thông tin theo biểu mẫu gồm: Thời gian xin nghỉ, Lý do và các thông tin khác. Phụ huynh có thể tải kèm tập tin (như đơn xin nghỉ, giấy chứng nhận của bác sĩ khi nghỉ ốm...)
Bước 3: Nhấn “Tiếp tục”
Bước 4: Trong phần xác nhận thông tin, nhập mã xác nhận (nhập các ký tự giống hình bên phải)
Bước 5: Nhấn Gửi thông tin . Hệ thống sẽ chuyển thông báo Đăng ký hoàn tất kèm với mã đơn xin nghỉ, việc đăng ký nghỉ phép của phụ huynh đã hoàn thành.
Trong trường hợp phụ huynh nhập thông tin không chính xác, phụ huynh có thể nhấn nút “Quay lại” để nhập lại thông tin.
1.2 Quản lý nghỉ học
Sau khi đăng ký nghỉ học cho con em, phụ huynh có thể vào mục Quản lý nghỉ học để xem và quản lý các đơn xin nghỉ.
Các thao tác phụ huynh có thể thực hiện:
1. Tìm kiếm đơn xin nghỉ (theo mã đơn hoặc theo ngày làm đơn)
2. Chỉnh sửa nội dung trong đơn xin nghỉ học: Nhấn vào biểu tượng để chỉnh sửa nội dung trong đơn xin nghỉ học tương ứng
3. In đơn xin nghỉ học: Ấn vào biểu tượng  để in  đơn xin nghỉ học tương ứng
4. Xóa đơn xin nghỉ học: Ấn vào biểu tượng  để xóa đơn xin nghỉ học tương ứng.
Lưu ý: phụ huynh chỉ xóa được các đơn xin nghỉ học trạng thái “Đã duyệt” chưa được chọn.
2  HƯỚNG DẪN NGHỈ PHÉP HỌC SINH TRÊN MOBILE
2.1. Đăng ký nghỉ học
Phụ huynh có thể đăng ký nghỉ học cho con em mình thông qua Ứng dụng Sổ liên lạc điện tử.  Để đăng ký nghỉ học, sau khi đăng nhập vào ứng dụng, phụ huynh thực hiện các bước sau:
Bước 1 : Nhấn biểu tượng danh mục   góc trên bên trái màn hình ứng dụng và chọn mục Nghỉ phép, phần Đăng ký. Giao diện sẽ hiện thị như hình bên dưới:
 
Bước 2 : Nhập các thông tin theo biểu mẫu gồm: Thời gian xin nghỉ (Từ ngày, đến ngày), lý do và các thông tin khác. Phụ huynh có thể tải kèm tập tin (như đơn xin nghỉ, giấy chứng nhận của bác sĩ khi nghỉ ốm...)
Bước 3 : Nhấn biểu tượng gửi đăng kí  bên trên góc phải của màn hình để gửi thông tin đăng kí nghỉ phép tới nhà trường. Hệ thống sẽ trả lại tin nhắn thông báo đăng kí nghỉ phép thành
công kèm theo mã đăng kí.
2.2. Quản lý nghỉ học
Sau khi đăng ký nghỉ học cho con em, phụ huynh có thể vào phần Nghỉ phép/ Quản lý để xem và quản lý các đơn xin nghỉ.
Các thao tác phụ huynh có thể thực hiện:
1.   Tìm kiếm đơn xin nghỉ (theo mã đơn hoặc theo ngày làm đơn): Ấn biểu tượng tìm kiếm  trên góc phải màn hình ứng dụng. Phụ huynh có thể tìm kiếm các bản đăng ký theo mã đăng ký hoặc theo thời gian đã đăng ký.
2.   Kích vào yêu cầu để có thể xem thông tin chi tiết của đơn đăng ký.
3.   Trong giao diện xem chi tiết chỉnh sửa nội dung trong đơn xin nghỉ học: Nhấn vào biểu tượng để chỉnh sửa nội dung trong đơn xin nghỉ học tương ứng
4.   Xóa đơn xin nghỉ học: Ấn vào biểu tượng  để xóa đơn xin nghỉ học tương ứng. Lưu ý, phụ huynh chỉ xóa được các đơn xin nghỉ học trạng thái “Chưa duyệt” chưa được chọn.