×
Danh mục
1. HƯỚNG DẪN XEM THÔNG BÁO TRÊN WEBSITE
Phụ huynh có thể nhận được thông báo cũng như nhận xét của giáo viên về con em mình thông qua sổ liên lạc điện tử. Để xem được thông báo, sau khi đăng nhập vào website: solienlacdientu.hanoi.gov.vn, nhà trường thực hiện các bước sau:
Bước 1: Trên màn hình giao diện sau khi đăng nhập sẽ hiển thị các thông báo mới nhất nhà trường đã gửi. Phụ huynh có thể kích vào "Xem chi tiết" để xem cụ thể thông tin thông báo.
 
Bước 2: Phụ huynh có thể xem các thông báo cũ hơn bằng cách kích chọn "Xem tất cả".
 
Phụ huynh chọn khoảng ngày muốn xem thông báo và nhấn chọn "Tìm kiếm". Màn hình sẽ hiển thị tất cả các thông báo mà nhà trường đã gửi cho phụ huynh trong khoảng thời gian đã chọn.
2. HƯỚNG DẪN XEM THÔNG BÁO TRÊN MOBILE
Sau khi phụ huynh cài ứng dụng PINO trên điện thoại, phụ huynh có thể nhận được thông báo của nhà trường một cách nhanh chóng. Phần mềm sẽ có thông báo notifications hiển thị ngay trên màn hình giao diện của điện thoại. Để xem được thông báo hiển thị trên mobile, phụ huynh cần thực hiện các bước sau:
Bước 1: Kích chọn thông báo hiển thị trên màn hình giao diện điện thoại, ứng dụng sẽ mở màn hình trang chủ đang hiển thị thông báo
 
Bước 2: Kích vào thông báo trên màn hình trang chủ để xem chi tiết.
 
Bước 3: Phụ huynh có thể xem nhiều thông báo cũ hơn, phụ huynh kích chọn và chọn "Thông báo". Màn hình sẽ hiển thị tất cả các thông báo nhà trường đã gửi cho phụ huynh: