×
Danh mục
1      HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN HỌC TẬP TRÊN WEBSITE
Trên Sổ liên lạc điện tử, phụ huynh có thể xem các thông tin liên quan đến:
1.      Thông báo từ nhà trường/ giáo viên
2.      Thời khóa biểu
3.      Bảng điểm
4.      Danh sách lớp
5.      Thông tin các giáo viên giảng dạy con em mình (bao gồm giáo viên chủ nhiệm và bộ môn)
6.      Điểm danh
7.      Sức khỏe
Để xem các thông tin đó, phụ huynh chỉ cần truy cập vào từng mục tương ứng nằm trong danh sách bên trái của trang web.
1      HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN HỌC TẬP TRÊN MOBILE
Trên Sổ liên lạc điện tử, phụ huynh có thể xem các thông tin liên quan đến
1.      Thông báo từ nhà trường/ giáo viên
2.      Thời khóa biểu
3.      Bảng điểm
4.      Danh sách học sinh
5.      Thông tin các giáo viên giảng dạy con em mình (bao gồm giáo viên chủ nhiệm và bộ môn)
6.      Điểm danh
7.      Sức khỏe
  Để xem các thông tin đó, phụ huynh chỉ cần nhấn biểu tượng danh mục  góc trên bên trái màn hình ứng dụng và lựa chọn các mục tương ứng. Phụ huynh có thể di tay kéo xuống để xem các mục phía dưới.